Prihaja kmalu!

Spletna stran je v fazi razvoja.
Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedInVisit our YouTube channel
Podjetje Melamin d.d. Kočevje je skupaj s konzorcijskim partnerjem Enoop d.o.o. iz naslova Javnega razpisa »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE
PROJEKTE NOO«
pridobilo finančno podporo za izvedbo projekta »NAPREDNI KATALITIČNI POSTOPEK PRI PROIZVODNJI SMOL ZA PAPIRNO INDUSTRIJO«. 

Izziv, s katerim se globalno spoprijemajo vsi proizvajalci smol, katere se uporabljajo v industriji papirja, je znižanje vsebnosti neželenih kloriranih snovi v smoli pod mejo, ki je sprejemljiva za uporabo v papirju v stiku s hrano in se ga tudi sicer uporablja v higienske namene, pri tem pa se ohrani oz. izboljša učinkovitost same smole. 

Končni papirnati izdelki izdelani s smolami t.i. zadnje 4. generacije (GEN4) imajo velik pomen za družbo, saj so izdelki bolj prijazni tako za uporabnika, kot tudi za okolje. Pozitivni vpliv na okolje s uporabo smole GEN4 se kaže predvsem pri minimizaciji emisij kloriranih snovi v okolje po končanem življenjskem ciklu papirja ter zaradi boljše učinkovitosti, nižji porabi smole pri proizvodnji papirja, kot tudi nižji porabi neobnovljivih surovinskih virov ter energije za izdelavo le-te. 

V okviru lastne razvojno raziskovalne aktivnosti na predstavljenem projektu se bo razvil in optimiziral visoko tehnološki postopek za obdelavo smole, ki bo skladna s smolo GEN4 ter visoko učinkovito čiščenje odpadne vode KAT (Katalitsko Alkalno Termično) z namenom reciklaže oz. ponovne uporabe vode. Cilj projekta je pridobitev znanj zaindustrializacijo postopka za obdelavo smole za papirno industrijo, kjer bo podjetje Melamin d.d. Kočevje pridobilo konkurenčno prednost, saj bo lahko na tržišču ponudilo smolo GEN4 za najbolj zahtevne kupce, konzorciji partner ENOOP d.o.o. pa rešitve iz področja strojno visokotehnoloških separacijskih procesov. 

Začetek razvojno raziskovalnega projekta je 06.11.2023 in bo trajal 24 mesecev. Financiranje projekta oz. posameznih aktivnosti znotraj projekta bo izvedeno s pridobljeno subvencijo iz naslova predmetnega javnega razpisa, preostanek pa z lastnimi sredstvi konzorcijskih partnerjev. Skupna vrednost upravičenih stroškov projekta znaša 652.053,89 EUR. Skupen znesek subvencije za financiranje projekta znaša 299.995,91 EUR, lastna sredstva konzorcijskih partnerjev pa 352.057,98 EUR.
Projekt NAKUP SISTEMA ZA AVTOMATSKO VARJENJE, sofinanciran v višini 198.600,00 EUR iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost,
C3K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje  – Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest, datum pričetka projekta 4/2022 in zaključka projekta 8/2023. 

Z investicijo se uvaja nov sistem v povezavi s tehnološkim procesom varjenja pločevin. Z vgradnjo varilnega izvora bo postopek varjenja precizen, izboljšala se bo kvaliteta varov, možna bo točna ponovljivost vseh rezultatov.
Z nakupom novega varilnega sistema zasledujemo cilju okoljsko odgovornega ravnanja podjetja.

Portal evropska sredstva: https://evropskasredstva.si/

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram