Prihaja kmalu!

Spletna stran je v fazi razvoja.
Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedInVisit our YouTube channel
Projekt NAKUP SISTEMA ZA AVTOMATSKO VARJENJE, sofinanciran v višini 198.600,00 EUR iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost,
C3K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje  – Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest, datum pričetka projekta 4/2022 in zaključka projekta 8/2023. 

Z investicijo se uvaja nov sistem v povezavi s tehnološkim procesom varjenja pločevin. Z vgradnjo varilnega izvora bo postopek varjenja precizen, izboljšala se bo kvaliteta varov, možna bo točna ponovljivost vseh rezultatov.
Z nakupom novega varilnega sistema zasledujemo cilju okoljsko odgovornega ravnanja podjetja.

Portal evropska sredstva: https://evropskasredstva.si/

POSTAVITEV SONČNE ELEKTRARNE NA STAVBI ENOOP D.O.O.

V sklopu javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021), ki ga objavlja Ministrstvo za infrastrukturo RS, je bila na strehi objekta ENOOP d.o.o. postavljena sončna elektrarna.

S sredstvi evropske kohezijske politike se sofinancira 200 € na 1 kW instalirane nazivne električne moči elektrarne. Namenska sredstva za kohezijsko politiko so zagotovljena v proračunu RS, na proračunski postavki ministrstva: PP 231501 PN4.2-Obnovljivi viri energije-14-20-KS-EU. Razliko do potrebnih sredstev za financiranje operacije zagotavlja upravičenec.

Namen operacije:
Nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW, dodatno instalirana moč za proizvodnjo električne energije (MW): 0,1656.

Glavni cilji operacije:

  • povečati delež uporabe obnovljivih virov energije in
  • zmanjšati emisije CO2


NALOŽBO SOFINANCIRATA EVROPSKA UNIJA IN REPUBLIKA SLOVENIJA

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram